THE PEOPLE SIDE OF BUSINESS
STRUCTOGRAM® Bulgaria

Обучение

Обучение

STRUCTOGRAM® тренинги

Обучителни модули, ориентирани към постигането на резултати.


Система за обучение STRUCTOGRAM® осигурява структура на преподаване на новите знания. Тази структура дава възможност на треньора да постигне целите на обучението бързо и ефективно. Отделните обучителни стъпки могат да са с различна продължителност и се адаптират от треньора към индивидуалните нужди за конкретното обучение и участници.


Научете се да общувате, продавате и ръководите по-ефективно!

1 STRUCTOGRAM® – Система за обучение 1
Ключ към самоопознаването

Успешните хора имат свой собствен, уникален стил.

Тайната за техния успех е, че използват методи и техники, които са напълно подходящи за тях. Те не използват стандартни, заучени „рецепти за успех“, а разчитат на своята автентичност – с всичките ѝ предимства и недостатъци. Structogram представя вашата уникална личност – с всички нейни възможности и рискове – без да дава оценки, защото всяка биоструктура има своите предимства.

По време на първата част от обучението, участниците научават повече за тях самите, виждат се от друга, по-различна страна. Те започват да разбират, кои са причините за техните успехи и могат да избегнат някои свои провали. Осъзнават, че да имат поведение и да се развиват в хармония със своите вродени личностни характеристики, това им спестява енергия и създава доверие.

Познанията, които имаме за нашата лична биоструктура, ни помагат да си поставяме реалистични цели, да си изграждаме успешни стратегии и да прилагаме подходящи техники за продажби и лидерски методи.

Който знае повече за себе си, по-ефективно използва силните си страни

Висококачествен наръчник, с който се работи, вкл. биоструктурен анализ със Structogram диск.

Програма & Протичане на STRUCTOGRAM® тренинг 1: Ключ към самоопознаването


09.00 - 10.00

Приветствие и кратко представяне на участниците

Как взимаме решения?

Какво е за нас успех?

Въпрос за личността – хората са различни

Темперамент и характер

Автентичност, стрес и burn-out

Биоструктурния анализ като ключ към самоопознаването

Structogram: отражение на вродените ни личностни характеристики


10.30 - 10.50

Почивка


10.50 - 12.00

Провеждане на биоструктурен самоанализ, Интерпретация на резултатите от индивидуалната Structogram


12.00 - 13.30

Обедна почивка


13.30 - 15.00

Типични особености на основните компоненти:

Отношение към хората

Времева ориентация

Начин на мислене и работа

Фактори за успех


15.00 - 15.15

Почивка


15.15 - 17.00

Идеи за възможностите за приложение в практиката на наученото

Кои са моите шансове и рискове (предвид личната ми структограма) в определени ситуации?

Типично поведение в ситуации на конфликт, при вземане на решения и др. (упражнения с видео-примери)

Перспективи: обобщение на най-важните аспекти от обучението и възможни бъдещи стъпки

Закриване и Обратна връзка от участниците

2 STRUCTOGRAM® – Система за обучение 2
Ключ към опознаване на хората

Всеки човек е уникален. Почти невъзможно е да се обърне внимание на всеки един от безбройните сигнали, които хората изпращат по време на своето общуване помежду си. За да успява да систематизира и разбере всички тези разнообразни сигнали, нашият мозък има нужда от критерии, които да ни помогнат да подреждаме впечатленията си. TRIOGRAM® е вид карта, която ни помага бързо и надеждно да подредим характерните черти на другите хора. По време на обучението, Triogram картата се запечатва като вътрешна картина в дългосрочната ни памет.

По време на TRIOGRAM® обучението, чрез систематично наблюдение, участниците се упражняват да разпознават биоструктурите на другите хора и да ги „позиционират“ в Triogram. Като основа за това използват познанията за собствената си биоструктура.

Който умее да разпознава биоструктурата на другите хора, става по-чувствителен към тяхното поведение, успява по-добре да разбира хората в тяхната индивидуалност и по този начин да избягва ненужни конфликти.

Който по-добре разбира другите хора, може по-лесно да ги спечели на своя страна при реализиране на идеите си.

Работен наръчник, вкл. Triogram карта.


Програма & Протичане на STRUCTOGRAM® тренинг 2: Ключ към опознаване на хората


09.00 - 10.00

Предимства в работата ни, които ни дава доброто познаване на хората.

Припомняне на наученото за Structogram

Защо някой хора са ни симпатични, а други – не?

Какво е значението на личните ни предубеждения?

Биоструктурата като начин на подреждане


10.15 - 10.30

Почивка


10.30 - 12.00

Въведение в Triogram, Карта за позициониране на различните биоструктури

Как да разчитаме и правилно да тълкуваме особеностите и сигналите на другите хора, когато общуваме с тях?


12.00 - 13.30

Обедна почивка


13.30 - 15.00

Разпознаване на белезите на различните доминанти


15.00 - 15.15

Почивка


15.15 - 17.00

Приложение на знанията за Triogram

Да се научим да „разчитаме“ по-бързо и сигурно другите хора

Упражнения с видео-филми

Вглеждане в себе си: Доброто партньорство

Анализ на екипната структура с помощта на Triogram

Как да подхождаме към другите по начин, който съответства на нашата индивидуалност

3.1 Приложение: Продажби
STRUCTOGRAM® - Система за обучение 3: Ключ към клиента

С помощта на Structogram ние разбираме какво наистина мислят нашите клиенти. Можем да се поставим в тяхната кожа, да разберем какво чувстват – така ще успеем да отправим към тях нашето предложение, което най-подхожда на техните мотиви и желания. Научаваме се бързо и лесно да „предаваме на честотата, на която приемат нашите клиенти“. Резултатите са: трайна връзка с клиентите и по-големи успехи в продажбите.

Успешните хора в сферата на продажбите са усвоили изкуството да продадат един и същ продукт на различни клиенти по различен начин. При това го правят много убедително. Продавайки един и същ продукт, те успяват да наблегнат на онези малки негови предимства, които биха направили впечатление на конкретния клиент срещу тях.

Помогнете на клиентите си да кажат лесно ДА на Вашето предложение!

Наръчник с много практически примери.

3.2 Приложение: Лидерство
Ключ към колегите

Как да сме успешни лидери? Отговорът е – нужно е да познаваме силните страни и ограниченията на нашите служители, и да разбираме техните нужди.

По време на обучението ще научите, как автентично и успешно да ръководите другите. Така ще успявате да отключите скрития потенциал на вашите служители и да постигате още по-добро представяне на екипа си чрез индивидуално управление на възникналите конфликти.

Бъдещето ще се решава на пазара на труда.

Очаквайте скоро българска версия.

Отворени обучения за 2022 година

STRUCTOGRAM Promo Trainings


Треньор:

Павел Павлов

STRUCTOGRAM® главен обучител

Безплатна STRUCTOGRAM® он-лайн презентация:

 • 04. Февруари 2022 г.
 • 11. Февруари 2022 г.


STRUCTOGRAM® Система за обучение 1: "Ключ към самоопознаването"

 • 18. Февруари 2022 г.- онлайн*
 • 24. Март 2022 г.
 • 14. Април 2022 г.
 • 19. Май 2022 г.
 • 16. Юни 2022 г.
 • 14. Юли 2022 г.
 • 08. Септември 2022 г.
 • 20. Октомври 2022 г.
 • 17. Ноември 2022 г.
 • 15. Декември 2022 г.


STRUCTOGRAM® Система за обучение 2: "Ключ към опознаване на хората"

 • 25. Март 2022 г.
 • 15. Април 2022 г.
 • 20. Май 2022 г.
 • 17. Юни 2022 г.
 • 15. Юли 2022 г.
 • 09. Септември 2022 г.
 • 21. Октомври 2022 г.
 • 18. Ноември 2022 г.
 • 16. Декември 2022 г.


На нашите отворени обучения са поканени всички, които искат да се запознаят със STRUCTOGRAM® и ползите от нея.

Просто се запишете във формата по-долу за някоя от предложените дати, която е най-удобна за вас.

Или се свържете с нас, в случай, че желаете да се уговорим за друга дата.

Броят на участниците в обучителните групи е ограничен. Ще получите нашето потвърждение за включване, според реда на записване.

Тренингът започва в 9.00 ч. и приключва в 17.00 ч.

Всяка следваща част от обучението е базирана на предходната.


Вашата инвестиция

Таксата за участие включва: работни материали за всеки участник, вкл. оригинален STRUCTOGRAM® 1 или STRUCTOGRAM® 2 наръчник - лицензиран обучителен продукт със защитени авторски права, както и специално разработени индивидуални и групови упражнения, сертификат за участие, кафе-паузи.


Такса за първа част на тренинга (1 ден):

„STRUCTOGRAM® 1 – Ключ към самоопознаването”: 180.00 лв. с ДДС - присъствено

„STRUCTOGRAM® 1 – Ключ към самоопознаването”: 140.00 лв. с ДДС - онлайн*


Такса за втора част на тренинга (1 ден):

„STRUCTOGRAM® 2 – Ключ към опознаване на хората”: 180.00 лв. с ДДС - присъствено

„STRUCTOGRAM® 2 – Ключ към опознаване на хората”: 140.00 лв. с ДДС - онлайн*


Отстъпки:

 • 10% от общата цена при едновременно регистриране за участие в STRUCTOGRAM® 1 и STRUCTOGRAM® 2 (2 дни).

 • 10 % от общата цена при участие на повече един представител на организация в двете части на тренинга.

*След резервация на онлайн обучение, ние ще имаме грижата да Ви изпратим допълнително линк към платформата, която използваме за провеждане на тренингите.

Ще се свържем с Вас и за да уточним, къде ще е най-удобно да Ви изпратим учебните материали, които ще са Ви необходими по време на обучението. 

STRUCTOGRAM® треньори

Направете вашите тренинги по-ефективни със система за обучение STRUCTOGRAM®!


Успешните хора се отличават с това, че успяват да съчетават своите вродени личностни качества с тези, които придобиват по време на своя живот. Те са автентични в своето поведение, а това им помага изключително много, за да са убедителни и достоверни във всичко, с което се занимават.


Structogram ни показва как да се развиваме в хармония с нашите вродени личностни характеристики. Вашето обучение ще е реалистично, ефективно и смислено, само когато по време на обучителния процес правите разлика между черти на характера, които безпроблемно и трайно могат да се променят и такива, които са ни вродени. Така се намалява вероятността от разминаване в очакванията на участниците и това, което вие искате да им преподадете. Осигурява се оптимално приложение в практиката на ново-придобитите знания.


Системата за обучение Structogram ни предлага ключ, с помощта на който разграничаваме вродените от придобитите ни личностни характеристики. Този ключ е доказал своята ефективност вече много години.


Как да станем Structogram треньори?


Обучение

За да получите лиценз за Structogram треньор, е необходимо да посетите курс на обучение, който се провежда от Structogram главен обучител в нашата страна. Обучението е разделено на три фази и продължава общо от 6 до 8 дни. Целта на този обучителен курс е да ви даде идеи, как да прилагате Structogram във вашите обучения, и как вашите клиенти-обучаеми да извличат максимална полза от ново-придобитите познания за Structogram.


1. Впечатления като обучаем

Преди да започне същинския лицензионен уоркшоп, трябва да се запознаете със Structogram от перспективата на участник в един Structogram тренинг. Това може да стане по време на нашите отворени обучения, които се водят от лицензиран Structogram треньор.


2. Лицензионен уоркшоп

Той се провежда в удобно за вас време и място, и в него участие взимат бъдещи Structogram треньори.


3. Мастър клас

Към лицензионния пакет е включен и един коучинг ден със Structogram главен обучител. По време на тази среща се обсъждат специфични проекти на клиенти.


След като приключите първото, водено от вас обучение, по време на което сте използвали Structogram, имате възможност, безплатно, да участвате в още един лицензионен уоркшоп, където да споделите вашите впечатления и да обмените опит с други колеги.

Кандидатствайте сега!

Заповядайте и Вие в кръга на новия треньорски елит!


Тренингите със Structogram са предизвикателство. За да ги провеждате успешно се изисква висока професионална етика, треньорски и житейски опит, и не на последно място – респект към задачата да придружавате други хора по пътя на развитие на тяхната личност.


Професионалните качества на Structogram треньорите и на обучителните материали са както за Вас, така и за нас от голямо значение. Затова се стремим да работим в тясно сътрудничество с лицензираните партньори.


Вие сте квалифициран треньор и работите успешно като треньор или коуч вече доста години?

Вие имате високи очаквания към себе си, към качеството на Вашите тренинги и коучинг работа, получавате отлични препоръки от Вашите клиенти?

Ваша страст е да откривате и да предлагате индивидуални решения на Вашите клиенти и участниците в обученията Ви?


Направете първата крачка!

Изпратете ни е-мейл с Вашата кандидатура или ни се обадете по телефона за по-подробна информация за възможностите за лицензиране и работа като Structogram треньор.

STRUCTOGRAM® тренинги могат да бъдат провеждани само от специално обучени и лицензирани треньори!

Фирмени обучения

Тренинги, специално създадени за вашата компания

Всички наши обучения могат да бъдат заявени и като вътрешно-фирмени тренинги. С удоволствие ще ви помогнем да откриете подходящия треньор за вашите нужди и за вашия бранш.


Треньори от цял свят, с богат опит, преминали специално обучение и лицензирани, използват система за обучение Structogram, за да направят своите обучения по-ефективни.


Изпратете ни е-мейл с вашите изисквания.


Мрежа от експерти - подпомагана от STRUCTOGRAM®

Програма на отворени STRUCTOGRAM® обучения за 2022 година

STRUCTOGRAM Promo Trainings

Треньор:

Павел Павлов

STRUCTOGRAM® главен обучител


Безплатна STRUCTOGRAM® он-лайн презентация:

 • 04. Февруари 2022 г.
 • 11. Февруари 2022 г.


STRUCTOGRAM® Система за обучение 1: "Ключ към самоопознаването"

 • 18. Февруари 2022 г. - онлайн*
 • 24. Март 2022 г.
 • 14. Април 2022 г.
 • 19. Май 2022 г.
 • 16. Юни 2022 г.
 • 14. Юли 2022 г.
 • 08. Септември 2022 г.
 • 20. Октомври 2022 г.
 • 17. Ноември 2022 г.
 • 15. Декември 2022 г.


STRUCTOGRAM® Система за обучение 2: "Ключ към опознаване на хората"

 • 25. Март 2022 г.
 • 15. Април 2022 г.
 • 20. Май 2022 г.
 • 17. Юни 2022 г.
 • 15. Юли 2022 г.
 • 09. Септември 2022 г.
 • 21. Октомври 2022 г.
 • 18. Ноември 2022 г.
 • 16. Декември 2022 г.На нашите отворени обучения са поканени всички, които искат да се запознаят със STRUCTOGRAM® и ползите от нея.

Просто се запишете във формата по-долу за някоя от предложените дати, която е най-удобна за вас.

Или се свържете с нас, в случай, че желаете да се уговорим за друга дата.

Броят на участниците в обучителните групи е ограничен. Ще получите нашето потвърждение за включване, според реда на записване.

Тренингът започва в 9.00 ч. и приключва в 17.00 ч.

Всяка следваща част от обучението е базирана на предходната.


Вашата инвестиция

Таксата за участие включва: работни материали за всеки участник, вкл. оригинален STRUCTOGRAM® 1 или STRUCTOGRAM® 2 наръчник - лицензиран обучителен продукт със защитени авторски права, както и специално разработени индивидуални и групови упражнения, сертификат за участие, кафе-паузи.


Такса за първа част на тренинга (1 ден):

„STRUCTOGRAM® 1 – Ключ към самоопознаването”: 180.00 лв. с ДДС - присъствено

„STRUCTOGRAM® 1 – Ключ към самоопознаването”: 140.00 лв. с ДДС - онлайн*


Такса за втора част на тренинга (1 ден):

„STRUCTOGRAM® 2 – Ключ към опознаване на хората”: 180.00 лв. с ДДС - присъствено

„STRUCTOGRAM® 2 – Ключ към опознаване на хората”: 140.00 лв. с ДДС - онлайн*


Отстъпки:

 • 10% от общата цена при едновременно регистриране за участие в STRUCTOGRAM® 1 и STRUCTOGRAM® 2 (2 дни).

 • 10 % от общата цена при участие на повече един представител на организация в двете части на тренинга.


* След резервация на онлайн обучение, ние ще имаме грижата да Ви изпратим допълнително линк към платформата, която използваме за провеждане на тренингите.

Ще се свържем с Вас и за да уточним, къде ще е най-удобно да Ви изпратим учебните материали, които ще са Ви необходими по време на обучението.